Sản phẩm bán chạy

289 PLN
Còn hàng

SI PASSIONE từ Giorgio Armani là mùi của một người phụ nữ hiện đại và can đảm, người có can đảm để nói "CÓ".
Một thành phần mạnh mẽ, kiên quyết định nghĩa lại niềm đam mê -
Một cảm giác mạnh mẽ cho phép bạn sống mà không bị hạn chế.

SI PASSIONE là một cống phẩm của tự nhiên cho những người phụ nữ thuộc trường phái tự do .